Eesti Perinatoloogia Seltsi XXIX aastakonverents 2019

EPS XXIX aastakonverentsi KAVA (pdf)

K o r r a l d a j a:

 • Eesti Perinatoloogia Selts

T o i m u m i s k o h t / P a r k i m i n e

Dorpati Konverentsikeskus Turu 2, Tasku, T a r t u

O s a v õ t u m a k s:

1. päev
1.11.2.2019
2. päev
2.11.2019
mõlemal
päeval
EPS liige, varane registreerumine
(kuni 30.09.19)
30 eurot20 eurot50 eurot
EPS liige, hiline registreerumine
(alates 01.10.19)
50 eurot30 eurot80 eurot
EPS mitteliige, varane registreerumine
(kuni 30.09.19)
60 eurot30 eurot90 eurot
EPS mitteliige, hiline registreerumine
(alates 01.10.19)
70 eurot40 eurot110 eurot
Tudeng
(Tartu Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
35 eurot35 eurot35 eurot

T o i t l u s t u s / Õ h t u s ö ö k

 • Osavõtumaks sisaldab kohvi- ja lõunapause
 • 1. päeva lõpu (1.11.19) õhtusöögi eest tuleb kõigil tasuda eraldi 5 eurot.

P.S Õhtusöögile palume end  k i n d l a s t i  eelnevalt registreerida, vt allpool

R e g i s t r e e r i m i n e:

 • Varane registreerumine: kuni 30.09.2019
 • Hiline registreerumine: alates 01.10.2019
 • Registreerumine lõpeb 15.10.2019 (kohtade täitumisel varem)
 • NB! Registreerimisel palume kindlasti märkida:
  -oma ees- ja perekonnanimi
  -osalemine eraldi kas 1. või 2. päeval, või mõlemal
  -osalemine 1. päeva lõpu õhtusöögil, mille eest tuleb kõigil tasuda eraldi 5 eurot
  P.S Õhtusöögile palume end kindlasti eelnevalt registreerida, vt allpool
 • Enne konverentsile registreerumist palume Teil, kellel on 2016/2017/2018/2019 a liikmemaks veel tasumata, see  k i n d l a s t i  tasuda
 • Vajadusel täiendav info: Aira Aleksejeva (aira.aleksejeva[ät]kliinikum.ee)