Liikmemaks

Eesti Perinatoloogia Seltsi ühekordne sisseastumismaks on 10 eurot.
Liikmemaksu määrab üldkoosolek.
Alates 01.01.2022 on liikmemaks 30 eurot/aastas.
Liikmemaks  tuleb tasuda jooksva aasta 30.juuniks.

Palume liikmemaks tasuda EPS kontole:

Saaja:Eesti Perinatoloogia Selts
Arvelduskonto:EE891010152001557005
Pank:SEB

Vastavalt EPS põhikirjale ja EPS aastakoosoleku otsusele (13.11.2009), kustutatakse EPS liige nimekirjast, kui liikmemaksu võlg on 2 aastat või rohkem.
Liikme ennistamiseks tuleb tasuda nii võlg (kogu summa) kui sisseastumismaks (10 eurot).

Liikmemaksudega seotud info (sh. võlgnevus, tasumine) täpsustamiseks palume võtta ühendust aadressil: info@perinat.ee