NIPT seisukoht

Eesti Perinatoloogia Selts on kooskõlastanud järgneva ENS ja EMGS seisukoha:

Eestis kehtiv kromosoomhaiguste sõeluuringu süsteem on efektiivne ja tõenduspõhine

Eesti solidaarse ravikindlustuse süsteemis NIPT testimise kompenseerimine on põhjendatud nendel tingimustel, mis on sätestatud vastava tervishoiuteenuse taotluses Eesti Tervisekassale

Enne universaalse NIPT skriiningu heakskiitmist on vajalik kulutõhususe uuring

Eestis kasutatavad NIPT-id on võrdväärsed T21, T18 ja T13 riski tuvastamisel

Loote sugukromosoome ja nende anomaaliad võib NIPT-i vastuses olla raporteeritud ainult juhul, kui patsient on eelnevalt andnud oma nõusoleku loote sugukromosoomide uurimiseks

Kui NIPT platvorm pakub teiste kromosoomide analüüsi, mikrodeletsioonide- duplikatsioonide tuvastamise võimalust või kogu genoomi analüüsi, siis neid leide võib vastata ainult juhuleidudena ja vastusesse lisamise eelduseks on patsiendi eelnev nõusolek.

Testieelselt tuleb patsiendile arusaadavalt selgitada kasutatava NIPT testi võimalusi ja piiranguid. NIPT laboriteenuse osutaja peab enda testi spetsiifilised kvaliteedinäitajad tegema teenuse tellijatele kättesaadavaks.

SIIN on seisukoha täistekst.