Valproaadi kasutamine fertiilses eas naisel

Ravimiamet edastab müügiloa hoidjate meeldetuletuse.

Valproaat on teratogeenne.

Fertiilsetel patsientidel tuleb täita ohtude teadvustamise vorm. Patsiendile tuleb anda teabematerjal ja patsiendikaart. Pakendil on hoiatused, apteeker peab patsiendile ravimit väljastades riske meelde tuletama, sh hoiatuskaardiga seonduvat.

Lisatud materjalid on leitavad ka iga valproaati sisaldava ravimi kaardilt ravimiregistrist  https://ravimiregister.ee/publichomepage.aspx?pv=PublicSearchResult

Valproehape tervishoiutöötaja juhend_veebr2022

Ohtude teadvustamise vorm

Patsiendikaart

Patsiendijuhend